Obračun plač je izračun osnovne plače skupaj z vsemi dodatki

Vsako podjetje mora svojim delavcem za svoje delo plačati izplačilo. Še preden pa delavec dobi zasluženo izplačilo za opravljeno delo, mora podjetje narediti obračun plač. Za obračun plač potrebuje podjetje podatke o delu, ki ga je delavec opravil (vrste dela, časovno trajanje dela in drugo) ter primerne programe za avtomatski izračun podatkov v ustrezna izplačila. Vsakega delavca pa poleg izračuna nominalne plače zanima obračun realne plače. Plača delavca sestoji iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in različnih dodatkov. Dodatki k plači delavca so za obračun plač pomemben del, saj delavcu pripadajo zaradi razporeditve delovnega časa, kot so nočno delo, nadurno delo, delo za vikende. Za obračun plač so pomembni še dodatki kot so dodatek na delovno dobo, povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo.

 Obračun realne plače je prikaz kupne moči

Prav zagotovo je obračun plač ključen da delavec dobi plačilno listo in izplačilo za svoje delo. Podjetje mora delavcu zagotoviti obračun nominalne plače, kar pomeni prejeti denarni znesek na enoto opravljenega dela za določeno časovno obdobje. Nominalna plača prikazuje torej znesek plače, ki pa ne pove, koliko in kaj si delavec lahko kupi. Je pa zagotovo osnova za obračun plač, saj prikazuje izračune delavčevega dela v različne zneske. Obračun plač pa sestoji tudi iz realne plače, ki seveda delavca samega najbolj zanima. Realna oziroma stvarna plača delavcu pove, koliko in kaj si delavec lahko kupi, predstavlja torej dejansko kupno moč. Gre se za podatek, koliko blaga, storitev ali drugih stvari lahko kupijo s svojim denarjem oziroma izplačilom za delo, ki so ga prejeli. Podatek o izračunu realne plače zajema tudi inflacijo oziroma rast cen, medtem ko nominalna plača teh podatkov ne zajema in zato ni zadovoljiv podatek za delavca.

Obračun plač je kompleksno področje, ki ne zajema samo potrebnih podatkov o delavcu in njegovem delu ter njegovem izplačilu. Zajema tudi podatke o kupni moči in prikazuje razmerje med plačo in trenutnimi razmerami gospodarstva oziroma inflacijo. Praviloma bi dvig cen izdelkov in storitev v gospodarstvu oziroma dvig inflacije prinesel tudi dvig plače in obratno.