Ko je stečaj še edina možnost

Zaradi recesije, ki nas je prizadela v zadnjih letih, je stečaj podjetij in posameznikov vedno bolj pogosta oblika zaključka poslovanja. Na žalost je pri nas tako, da je stečaj še zmeraj precej dolgotrajen način umiranja podjetja in z njim običajno tudi upnikom niso poplačani vsi dolgovi.

stečajStečaj se običajno izvrši pod vodstvom stečajnega upravitelja in sodišča. Cilj je pridobiti stečajno maso podjetja, iz katere se nato poplača (vse) dolgove upnikov. Če premišljujete o tem, da bi zaradi naraslih dolgov prijavili stečajni postopek, morate vedeti, da  po novem ni potrebno plačati takse, kot je to še veljalo do l. 2011.

Stečaj pa lahko prijavijo tudi fizične osebe. V tem primeru gre za ti. “osebni stečaj“. S premoženjem, ki ga imate, boste odplačali dolgove, ki jih imate, za tiste, ki pa jih ne zmorete poplačati,  lahko sodišče zaprosite za oprostitev plačila dolgov.

Kdo pa lahko sproži stečaj oz. stečajni postopek?

Stečaj lahko sproži dolžnik sam ali kateri izmed njegovih upnikov, pri d. o. o. -jih pa tudi  osebno odgovorni družbenik dolžnika. Upnik mora seveda predložiti dokaze o neizplačanih dolgovih ter potrdilo, da sta od obljubljenega plačila minila več kot dva meseca. Stečaj pa lahko sproži tudi javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, ki mora prav tako predložiti dokaze o neporavnanih terjatvah do dolžnika.

Če menite, da je stečaj vaša edina možnost, se pred tem pozanimajte pri strokovnjaku (pravniku), ki vas bo vodil skozi celoten postopek. Saj veste, kako je običajno s temi stvarmi – veliko birokracije, pravniškega jezika in uradnih postopkov. Da ne bi stečaja končali bolj zadolženi kot ste ga pričeli, se pred sprožitvijo stečajnega postopka temeljito pozanimajte vaših možnostih.

Če ne gre drugače, pobrskajte po internetu in presenečeni boste, koliko informacij boste dobili o stečajih in stečajnih postopkih. Bo že nekaj na tem, da so taki časi, sicer pa močno upamo, da tega ne boste nikoli potrebovali!