Varjenje povezuje kovinske dele v celoto

Za povezovanje delov iz kovine ali plastike v celoto se uporablja izraz spajanje ali varjenje. Končni izdelek je tako celota in ga ni mogoče razstaviti oziroma je to mogoče storiti le z varilnim aparatom. Različne aparate za varjenje je mogoče najti na spletni strani http://www.metalmikulic.si/varjenje in tudi pri številnih drugih ponudnikih. Poleg tega, da je več vrst varjenja, obstaja tudi več različnih postopkov, ki jih uporabljajo varilci pri varjenju. Ti varilni postopki se delijo glede na to, na kakšen način nastane zvar oziroma gre za postopek varjenja s taljenjem ali pritiskom, potem obstaja postopek varjenja, med katerim varilec uporablja različne oblike energije, kot so mehansko, električno, kemično ali kakšno drugo.

Varjenje in različni postopki varjenja

Mehansko varjenje se lahko izvaja s pritiskom, trenjem, tudi z ultrazvokom. Postopek varjenja s pomočjo električne energije se dalje deli na uporovno in obločno. Kemično varjenje je lahko plamensko ali aluminotermično, obstajajo pa še druge oblike varjenja, na primer takšno z laserjem in elektronskim snopom. Vsaka vrsta varjenja ima svoje prednosti in slabosti. Različne vrste varjenj so primerne za varjenje različnih predmetov. Da se spojijo palice, žice ali določeni profili, naj bi bilo najboljše sočelno spajanje s pritiskom. Deli predmetov, ki jih želi varilec združiti z varjenjem, morajo biti dobro nameščeni, da jih ob dosegu varilne temperature stroj dobro in natančno stisne, da se spojijo.

Varjenje naj bo raje obžigalno

Če gre za varjenje palic, je pomembno, da je gostota električnega toka po obeh palicah. Če palici nimata enakega preseka, je naloga varilca, da preden zvari palici skupaj, ti prej obdela z namenom, da izenači preseka. Pri varjenju se lahko uporabljajo manjši stroji kar ročno, večji stroji pa so avtomatizirani. Ko je govora o tem, katero varjenje je boljše, naj bi bilo obžigalno boljše kot sočelno s pritiskom. To velja zato, ker je obžigalno spajanje opravljeno bolj hitro in bolj učinkovito. Obžigalno varjenje naj bi zaradi tega, ker je postopek hitrejši in učinkovitejši, bilo bolj primerno za serijsko spajanje. Z obžigalnim varjenjem je mogoče variti profile, katerih oblika ni pravilna, večja pa je tudi trdnost zvarov.