Toplotna črpalka voda voda

Vgradnja toplotne črpalke je najboljša investicija za vašo hišo, ki se vam bo na dolgi rok povrnila in omogočila velike prihranke, saj je dolgoročno gledano še vedno najcenejši vir ogrevanja. Toplotna črpalka dobi od 50 do 80 % energije za ogrevanje kar iz okolice, torej popolnoma brezplačno, za preostali del pa potrebuje električno energijo.

Glede na potrebe gospodinjstev obstaja več vrst toplotnih črpalk, ki se razlikujejo glede na toplotni vir, ki ga toplotna črpalka izkorišča. Vodilno načelo, ki ga vedno zasledimo pri izbiri toplotne črpalke je, da naj bi se odločali na podlagi grelnega števila (razmerje med vloženo in dobljeno energijo), ki je najvišji ravno pri toplotnih črpalkah voda voda. Če imate torej na razpolago vodni vir, je prava izbira za vas toplotna črpalka voda voda. Kot je razvidno že iz imena, toplotna črpalka voda voda izkorišča toploto podtalne vode, ki ima skozi celo leto sorazmerno konstanten temperaturni nivo (med +7 in +12 C). Da lahko koristimo podtalnico, moramo ob zgradbi izvrtati v zemljo dve vrtini, za črpanje in vračanje podtalnice. V prvo vrtino vstavimo cev s potopno črpalko, ki med obratovanjem potiska vodo skozi toplotno črpalko, ji odvzame toplotno energijo in jo ohlajeno za nekaj C (od 2 do 4 C) vrača po drugi, nekaj metrov (15 – 20 m) oddaljeni vrtini nazaj v podtalnico. Pri tem se količina podtalne vode ne zmanjšuje, prav tako pa se tudi ne onesnažuje.

Zaradi optimalne temperature se nam torej, kljub visoki začetni investiciji, takšen način ogrevanja najbolj splača, saj nam dolgoročno prihrani največ denarja.