Zaposlitev preko zavoda za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje je ustanova v kateri dela večje število strokovno izobraženih in usmerjenih ljudi, ki so nam v pomoč pri iskanju zaposlitve. Če se kot iskalec zaposlitve prijavimo na zavod, je to običajno prvi korak k iskanju ustrezne zaposlitve. Pomeni, da aktivno iščemo zaposlitev in so nam na voljo svetovalci. Običajno nam zavod že ob prvi prijavi dodeli svetovalca, ki bo z nami iskal zaposlitev, nas usmerjal in nam bo v pomoč.

Zavod za zaposlovanje vsakodnevno objavlja prosta delovna mesta na področju celotne Slovenije in prav tako tudi nekaterih tujih držav. Od nas je odvisno, kje bomo iskali zaposlitev. Dobro pa je, da vsakodnevno spremljamo prosta delovna mesta in, če kje zasledimo takšno, ki bi nam ustrezalo, se moramo nanj odzvati s primerno prijavo na razpis in življenjepisom oziroma odvisno od potreb delodajalca, saj je v vsakem razpisu točno navedeno, kaj je potrebno storiti za uspešno prijavo na prosto delovno mesto. Če bomo jih spremljali, bomo zagotovo imeli več možnosti za zaposlitev. Res pa je, da nas lahko naš svetovalec napotuje na za nas ustrezna delovna mesta. Nekateri delodajalci imajo dogovor z zavodom, da napoti nekaj potencialnih kandidatov in tako, če ustrezamo iskanemu profilu, lahko napoti tudi nas.

Poleg dobrih pogojev za iskanje zaposlitve imamo tudi druge prednosti, če smo prijavljeni na zavodu kot nezaposlen. Med drugim lahko zaprosimo za socialno pomoč dokler ne najdemo zaposlitve. Prav  tako imamo pravico do kritja zavarovanja, ipd.

Zaposlitev preko zavoda za zaposlovanje pa pomeni enako kot če bi se zaposlili na kakšen drug način. Za nas kot iskalca zaposlitve pa je seveda vseeno, kje jo najdemo in nam je predvsem pomembno to, da jo najdemo in imamo.  Bodisi preko zavoda, s pomočjo drugih zaposlitvenih portalov ali kako drugače, ker zaposlitev nam je zelo pomembna, sploh, če je v naši stroki.